REKLAMACIJE

Povrat robe ili reklamacije

Svaki proizvod ima svoje karakteristike, specifikaciju i svrhu. Kupac prilikom kupnje preuzima odgovornost kupnje proizvoda i kupuje ga s namjerom da upotrebi proizvod u skladu s svrhom proizvoda ili svrhom za koju kupac smatra da ga može upotrijebiti, a na što prodavatelj ne može utjecati i za što ne može odgovarati.

Zadaća nam je zaštiti pravo kupca u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda sukladno zakonu o Zaštiti potrošača.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Potpune informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na linku: Zakon o zaštiti potrošača i u Općim uvjetima poslovanja. Superklub j.d.o.o.  utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

Obveza kupca za povrat robe i procjena troškova povrata:

 •  u slučaju povrata robe i nejasnoća obratite se na mail info@superklub.hr
 •  nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.
 •  Bilo koje korištenje kupljenog proizvoda u njihovu svrhu i svako rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.
 •  Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 •  U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Superklub će umanjiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

Roba može biti otvorena, neispravna, a ne korištena

 •  Proizvod je potrebni slikati, priložiti račun te sliku i račun dostaviti na mail info@superklub.hr , a najkasnije u roku 14 dana od dana isporuke proizvoda.
 •  Kupac će biti obaviješten o rezultatu reklamacije te će se kupcu:
  • Isporučiti novi ispravni proizvod
  • Otkloniti utvrđena poteškoća
  • Ili izvršiti povrat novčanih sredstava
   • Povrat iznosa za ipak korištenu robu će biti umanjen za umanjenje vrijednosti proizvoda
  • Trošak povrata u ovom slučaju preuzima Superklub

Roba može biti otvorena, ispravna, a ne korištena

 •  Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda.
 •  Sukladno Članku 79. Zakona o zaštiti potrošača u određenim okolnostima korisnik nema pravo na povrat
 •  Povrat iznosa će biti izvršen i umanjen srazmjerno umanjenju vrijednosti proizvoda otvaranjem ambalaže i eventualnim korištenjem proizvoda u bilo koju svrhu.
 •  Trošak povrata u ovom slučaju preuzima kupac

Roba može biti dostavljena sa oštećenom ambalažom, a ne otvorena

 •  ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati u Superklub. Ako kupac ne reklamira oštećenje ambalaže dostavljaču u trenutku preuzimanja proizvoda, zaključujemo se da je preuzeo proizvod s neoštećenom ambalažom.
 •  Trošak povrata u ovom slučaju preuzima Superklub

Roba može biti dostavljena sa oštećenom ambalažom, a otvorena

 •  Ako kupac ne reklamira oštećenje ambalaže dostavljaču u trenutku preuzimanja proizvoda te otvori ambalažu, zaključujemo se da je preuzeo proizvod s neoštećenom ambalažom.
 •  Trošak naknadnog povrata u ovom slučaju preuzima kupac

Roba može biti neispravna, a korištena

 •  Kupac robu šalje u ovlašteni servis
 •  Informacije o ovlaštenom servisu naći ćete na našoj stranici ili upitom na naš kontakt info@superklub.hr
 •  Za dodatne nejasnoće možete nam poslati upit na info@superklub.hr
 •  Trošak povrata u ovom slučaju kupac dogovara s ovlaštenim servisom.

Povratom robe se brišu ostvareni loyalty bonusi i benefiti ostvareni narudžbom vraćene robe.

 •  Bodovi
 •  Bonusi
 •  Ostale druge vrijednosti vezane za tu narudžbu

slučaju jednostranog raskida ugovora i/ili storniranja narudžbe postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske. Povrat novca izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena.

Kupac ima obavezu povrat robe izvršiti bez odgađanja od trenutka kada je dostavljen jednostrani raskid ugovora (pismenim putem / mailom), a najkasnije u roku 14 dana od dana kad je roba isporučena.

Prilaže se račun i Obrazac za jednostrani raskid.

Obrazac za jednokratni raskid ugovora preuzmite ovdje

PREPORUČAMO

 •  detaljno pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na našoj internet stranici prilikom izbora proizvoda,
 •  ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod već dostavljaču napomenite da ne želite preuzeti proiizdo s oštećenom ambalažom i zatražite da proizvod vrati u Superklub jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
 •  ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanja jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda.
 •  nakon što ste otvorili proizvod, dobro pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. Ogreban ili oštećen proizvod što je nastalo uslijed transporta ili u skladištenju) trebate odmah obavijestiti Superklub i pokrenuti postupak povrata proizvoda bez da ste ga koristili, svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.
 •  ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte specifikaciju, pažljivo pregledajte upute) i prilikom prve uporave proizvod ne funkcionira nemojte ga dalje koristiti i njime rukovati jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda već pokrenite postupak reklamacije proizvoda.

Povrat robe trebate izvršiti na adresu:
Superklub j.d.o.o.
Ružina ulica 133a 
31000 Osijek

 

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

 

Materijalni nedostatak postoji:

 • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 • kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Obrazac za jednokratni raskid ugovora preuzmite ovdje

 

Detaljnije o uvjetima nevedeno je u Općim uvjetima poslovanja.